Diễn đàn Bệnh viện Giao thông Vận tải Tháp Chàm

Nơi trao đổi, thảo luận cho các thành viên trong và ngoài bệnh viện


You are not connected. Please login or register

Quy chế thi điều dưỡng giỏi và thanh lịch

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bs Tài Năng Sốt

avatar
Thành viên VIP
Thành viên VIP
CỤC Y TẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN GTVT THÁP CHÀM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số / QC – BV Ninh thuận, ngày 18 tháng 01 năm 2012QUY CHẾ THI ĐIỀU DƯỠNG GIỎI VÀ THANH LỊCH
NĂM 2012

I. MỤC ĐÍCH:
Thực hiện Thông tư 07/2011/TT-BYT hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong Bệnh viện;
Thực hiện theo nội dung Bộ quy tắc ứng xử được ban hành theo Quyết định số 29/2008/QĐ-BYT và hướng dẫn số 3717/BYT-TCCB ngày 27 tháng 6 năm 2011;
Nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Bệnh viện và chào mừng ngày Thầy thuốc Việt nam 27/2. Thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc Bệnh viện về việc tổ chức hội thi Điều dưỡng viên giỏi và thanh lịch năm 2012;
Hội thi tổ chức nằm nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp cho người Điều dưỡng, từng bước thống nhất một số quy trình kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng bệnh viện;
Bên cạnh các khía cạnh chuyên môn, hội thi đặc biệt chú trọng đến mục tiêu phát động và duy trì phong trào thi đua trong công tác điều dưỡng, đồng thời nâng cao khả năng giao tiếp, ứng xử của đội ngũ điều dưỡng góp phần xây dựng văn hóa Bệnh viện;
Quy chế này quy định về nội dung và hình thức thi, thời gian thi, đối tượng tham gia thi, ban tổ chức thi, hội đồng coi thi, hội đồng giám khảo, đề thi, đáp án, coi thi, chấm thi và đánh giá kết quả thi.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI:
1. Đối tượng:
- Tất cả các điều dưỡng kể cả điều dưỡng đang thử việc tại Bệnh viện GTVT Tháp Chàm.
- Mỗi khoa phải cử ít nhất 3 điều dưỡng trở lên để tham gia thi.
2. Điều kiện:
- Được khoa phòng đồng ý và gửi danh sách cho BTC chậm nhất là trước ngày 03/02/2012.

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI:
2. Nội dung thi:
Theo đề cương và đáp án của Ban tổ chức đã cho trước cộng phần năng khiếu của mỗi người Điều dưỡng viên. Gồm 5 phần:
- Lý thuyết chuyên môn ( bao gồm lịch sử ngành, các quy chế, quy trình, bệnh học, quy trình chăm sóc người bệnh…)
- Thực hành chuyên môn
- Quy tắc ứng xử
- Năng khiếu
- Thanh lịch
3. Hình thức thi:
a. Thi lý thuyết chuyên môn:
- Thi trắc nghiệm: Gồm 100 câu. Thời gian thi: 90 phút
b. Thực hành chuyên môn: Gồm 12 kỹ thuật quy định
- Hình thức thi: Có 4 trạm, mỗi trạm có 3 câu và bốc thăm 1 trong 3 câu của từng trạm và chạy theo thứ tự trạm,
- Thời gian mỗi trạm là 10 phút. ( không kể thời gian chạy trạm )
c. Thi quy tắc ứng xử:
- Thí sinh bốc thăm trả lời 1 trong 20 câu cho sẵn.
- Thời gian chuẩn bị và trả lời cho mỗi câu là 5 phút.
d. Thi năng khiếu:
- Thí sinh tự chọn phần năng khiếu của mình để trình bày như thơ ca, cắm hoa, hội hoạ …
- Thời gian chuẩn bị và trình bày bài thi là 7 phút.
e. Thi thanh lịch:
- Trang phục
- Giao tiếp
IV. TÀI LIỆU THI:
- Tất cả các tài liệu ôn thi và đáp án các thí sinh truy cập vào trang diễn đàn của Bệnh viện: http://bvgtvtthapcham.forumvi.com
Mục hỏi đáp thi cử.

V. ĐỀ THI:
- Được chọn trong các đề cương cho trước.
- Các đề thi do Trưởng ban tổ chức, các trưởng bộ phận có trách nhiệm soạn ra.
- Trưởng ban tổ chức đồng thời là chủ tịch hội đồng thi phê duyệt đề thi. Ban thư ký cùng trưởng ban tổ chức niêm phong đề thi và chịu trách nhiệm toàn bộ về sự an toàn cũng như bí mật của đề thi.

VI. BAN TỔ CHỨC VÀ HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO:
1. Ban tổ chức:
- Bs Nguyễn Tôn Kinh Thi Giám đốc Trưởng ban
- Ông Võ Thanh Tùng Chủ tịch CĐ Phó ban
- Bs Tài Năng Sốt UVTT. HĐKHKT Thư ký
- Bs Nguyễn Khắc Miên Phó giám đốc Uỷ viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Phượng Kế toán trưởng Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Diệu Hương ĐD trưởng Ủy viên

2. Hội đồng giám khảo:
- Bs Nguyễn Tôn Kinh Thi Giám đốc Chủ tịch HĐ
- Bs Nguyễn Khắc Miên Phó giám đốc Phó CT
- Bs Tài Năng Sốt UVTT. HĐKHKT Thư ký
- Ông Võ Thanh Tùng Chủ tịch CĐ Uỷ viên
- Bs Đàng Năng Mấn Trưởng khoa nội UV
- Bs Lưu Hoàng Anh T. khoa kh ám bệnh UV
- ĐD Nguyễn Thị Diệu Hương ĐD Trưởng BV UV
- YS Đặng Thị Ngọc Hà ĐD Trưởng khoa nội UV
- ĐD Cao Thị Chinh ĐD Trưởng khoa ngoại UV
- ĐD Lê Thị Ngọc Diễm ĐD Trưởng khoa KB UV

VII. HỘI ĐỒNG COI THI:
1. Thi lý thuyết:
- Chủ tịch hội đồng: là trưởng ban tổ chức;
- Thư ký hội đồng: là uỷ viên thường trực của Ban tổ chức;
- Giám thị: do trưởng ban tổ chức quyết định;
- Bảo vệ có trách nhiệm bảo đảm an ninh cho kỳ thi.
2. Thi thực hành:
- Cán bộ coi thi đồng thời là giám khảo chấm thi do trưởng ban tổ chức quyết định.
3. Thi ứng xử và thanh lịch
- Chủ tịch hội đồng: là trưởng ban tổ chức;
- Chủ tịch công đoàn, Ban nữ công gia chánh và các bộ phận khác do Trưởng ban quyết định.

VIII. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI:
1. Thời gian thi:
- Thứ bảy ngày 18/02/2012: Thi cả ngày.
+ Buổi sáng: Thi lý thuyết và thực hành chuyên môn
+ Buổi chiều: Thi ứng xử, năng khiếu và thanh lịch
2. Địa điểm:
- Hội trường Bệnh viện.
IX. NỘI QUY THI:
1. Cán bộ coi thi: Bao gồm Giám thị phòng thi, Giám khảo thi thực hành
- Tổ chức hướng dẫn và kiểm tra, giám sát thí sinh trong phòng thi thực hiện đúng quy chế, nội quy thi;
- Nhận đề thi từ Chủ tịch hội đồng coi thi, kiểm tra niêm phong và giao đề thi cho thí sinh tại phòng thi;
- Khi hết giờ thu bài thí sinh, kiểm tra lại số bài đã nộp, số tờ của từng bài và nộp cho Thư ký hội đồng;
- Thư ký Hội đồng coi thi chịu trách nhiệm về việc niêm phong, đóng gói và bàn giao cho Trưởng ban tổ chức ngay sau khi kết thúc buổi thi;
- Đối với thi thực hành chuyên môn các giám khảo chấm thi tổng hợp điểm thi mà trạm mình phụ trách nộp cho Ban thư ký;
- Đối với thi ứng xử và thanh lịch Ban thư ký tổng hợp các điểm đã chấm từ Hội đồng chấm thi.
2. Đối với thí sinh:
- Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy – quy chế thi;
- Mặc trang phục y tế trong thi chuyên môn;
- Có mặt trước tối thiểu 10 phút trước phòng thi;
- Phải ngồi đúng theo số báo danh;
- Không mang theo tài liệu nào vào phòng thi kể cả điện thoại di động; không trao đổi tài liệu với nhau trong giờ thi.
- Thí sinh không tự ý ra khỏi phòng khi chưa có sự đồng ý của giám khảo coi thi;
- Khi có ý kiến hoặc thắc mắc thì thí sinh phải giơ tay và hỏi công khai;
- Các thí sinh phải chấp hành tốt nội quy phòng thi, nếu thí sinh nào vi phạm thì cán bộ coi thi phải nhắc nhỡ hoặc lập biên bản. Việc xử lý vi phạm do Trưởng ban tổ chức quyết định.

X. CHẤM THI, CÁCH CHO ĐIỂM:
1. Chấm thi:
- Giám khảo chấm thi lý thuyết nhận toàn bộ bài thi do các Hội đồng coi thi bàn giao và bảo quản trong thời gian chấm thi;
- Giám khảo được phân công chấm thi phải chấm theo thang điểm đã cho sẵn và ghi điểm vào tờ kết quả thi;
- Mỗi trạm thi thực hành có 2 giám khảo chấm thi, lấy kết quả trung bình của 2 giám khảo chấm thi;
- Giám khảo không được sửa hoặc xóa nội dung bài thi của thí sinh cũng như điểm thi do mình đã chấm.
2. Cách tính điểm thi: Tổng số điểm là: 100 điểm
 Cụ thể:
a. Lý thuyết: 20 điểm mỗi câu đúng 0.2 điểm.
b. Thực hành: 20 điểm
c. Ứng xử: 20 điểm
d. Năng khiếu: 20 điểm
e. Thanh lịch: 20 điểm

XI. KỶ LUẬT:
- Đối với cán bộ, viên chức vi phạm: tùy mức độ ban tổ chức đề nghị Trưởng ban có quyết định xử lý kỷ luật theo quy chế thi đua khen thưởng;
- Đối với thí sinh vi phạm quy chế thi. Tùy mức độ vi phạm mà Ban tổ chức sẽ xử lý như: trừ điểm thi, truất quyền thi, không công nhận kết quả thi.

XII. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:
- Sau khi hội đồng thi đã chấm tất cả 5 phần thi và tổng hợp điểm thi của từng thí sinh, lấy điểm từ cao xuống thấp để công bố giải;
- 01 giải nhất; 01 giải nhì; 01 giải ba; 02 giải khuyến khích;
- Giải thưởng:
 Giải nhất: 120.000 đồng + Kỷ niệm chương
 Giải nhì : 100.000 đồng
 Giải ba : 80.000 đồng
 Giải khuyến khích: 50.000 đồng

XIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Thành phần ban tổ chức: do Giám đốc quyết định thành lập.
2. Ban giám khảo: do Trưởng ban tổ chức phân công.

XIV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:
- Các khoa, phòng và cá nhân tham gia kỳ thi phải nghiêm chỉnh thực hiện quy chế này;
- Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc thì phải báo cáo với Ban tổ chức để có hướng giải quyết kịp thời.
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- BTC, BGK;
- Lưu HĐKHKT, TCHC.
Nguyễn Tôn Kinh Thi

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết