Diễn đàn Bệnh viện Giao thông Vận tải Tháp Chàm

Nơi trao đổi, thảo luận cho các thành viên trong và ngoài bệnh viện


You are not connected. Please login or register

PHAT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2011

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 PHAT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2011 on Tue Jan 18, 2011 3:36 pm

Thanh Tung

avatar
Thành viên hoạt động
Thành viên hoạt động
CỤC Y TẾ - CÔNG ĐOÀN CỤC Y TẾ GTVT
BỆNH VIỆN - CÔNG ĐOÀN BỆNH VIỆN
GTVT THÁP CHÀM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: /BV-CĐBV
Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 23 tháng 01 năm 2011

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2011
CỦA BỆNH VIỆN GTVT THÁP CHÀM


Thực hiện công văn số 15/CYT-CĐC ngày 07 tháng 01 năm 2011 về việc tổ chức các phong trào thi đua năm 2011;

Năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nước ta bước vào thời kỳ thực hiện chiến lược phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2011-2015, trong bối cảnh kinh tế thế giớpi biến đổi nhanh, phức tạp và khó lường, tạo ra nhiều cơ hội và thách thức cho việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Năm 2011 cũng là năm tiền đề để Bệnh viện chúng ta chuẩn bị mọi công tác để tổ chức “Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Bệnh viện GTVT Tháp Chàm 15/01/1977-15/01/2012”.

Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2011, tạo tiền đề cho Bệnh viện ổn định và phát triển bền vững trong những năm tới, đòi hỏi sự nổ lực, quyết tâm, đồng thuận của toàn thể Cán bộ, viên chức Bệnh viện GTVT Tháp Chàm.

Phát huy thành tích đã đạt được năm 2010 và tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào thi đua yêu nước của toàn thể Cán bộ, viên chức Bệnh viện GTVT Tháp Chàm, Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện GTVT Tháp Chàm thống nhất thông qua các phong trào thi đua cuối năm 2011 như sau:

I. MỤC TIÊU THI ĐUA

Mục tiêu chung của phong trào thi đua năm 2011 là:

“Kỷ cương - Chất lượng - Hợp tác - An toàn - Hiệu quả”

II. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Về thực hiện kỷ cương:

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ, thông qua Hội nghị Cán bộ, viên chức năm 2011 để hoàn thiện, bổ sung các nội quy, quy chế và tổ chức thực hiện có hiệu quả nội quy, quy chế đó, cụ thể:

- Tăng cường công tác cải cách hành chính, thực hiện chế độ một cửa trong công tác khám chữa bệnh. Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực nội bộ, quản lý lỏng lẻo gây lãng phí, thất thu trong các lịnh vực: Xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị y tế, đấu thầu thuốc, đào tạo…

- Cũng cố và phát triển công nghệ thông tin trong công tác khám chữa bệnh, trong quản lý điều hành đơn vị.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các khoa phòng kiên quyết không để xảy ra các vụ việc tiêu cực, vi phạm pháp luật, vi phạm chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, vi phạm quy định của Cục Y tế GTVT và của Bệnh viện. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Giám đốc trong phạm vi chịu trách nhiệm của mình nếu để xảy ra sai phạm của khoa phòng mình.

2. Về bảo đảm chất lượng:

Các khoa phòng phải bảo đảm nâng cao công tác phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao y đức, thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn, phải có các biện pháp đồng bộ, kiên quyết không để xảy ra sai sót trong chuyên môn và không để bệnh nhân tử vong vì dịch bệnh.

Kiên quyết xử lý các tập thể và cá nhân thiếu trách nhiệm dẫn đến sai phạm trong công tác khám chữa bệnh, trong quản lý, điều hành, lãng phí, thất thoát vốn đầu tư, làm ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị, của Cục.

3. Về tăng cường hợp tác phát triển:

Các khoa phòng tăng cường trao đổi thông tin để đáp ứng nhu cầu về khoa học kỹ thuật, về chuyên môn đáp ứng trong công tác khám chữa bệnh.

Kiên quyết đấu tranh phê phán tư tưởng cục bộ, hẹp hòi, cạnh trang không lành mạnh, không chịu hợp tác để thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

4. Về an toàn lao động, an toàn giao thông:

Các khoa phòng tiếp tục thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động.

Tổ chức học tập, bổi dưỡng nghiệp vụ về phòng chống cháy nổ.

Thường xuyên giáo dục Pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện nếp sống văn hoá giao thông, mỗi Cán bộ, viên chức phải gương mẫu và vận động người thân trong gia đình chấp hành Pháp luật về an toàn giao thông.

5. Về nâng cao hiệu quả công tác:

Các khoa phòng phải nghiêm túc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ GTVT về thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật chống tham nhũng, góp phần đảm bảo đơn vị ổn định và phát triển bền vững.

Hiệu quả của phong trào thi đua phải thực hiện ở: Nâng cao chất lượng phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao, đẩy mạnh công tác chăm sóc người bệnh toàn diện. Đảm bảo chất lượng, hiệu quả an toàn các công trình và các nhiệm vụ khác do Cục giao.

Thực hiện hiệu quả Nghị định 43/CP của Chính phủ, tạo nguồn thu ổn định, nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần và thu nhập bình quân hàng năm cho Cán bộ, viên chức.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Từ mục tiêu và nội dung thi đua trên, nay Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện GTVT Tháp Chàm phát động phong trào thi đua như sau:

Phong trào thi đua được chia thành 02 đợt.

Đợt 1: Từ tháng 01/2011 đến hết tháng 6/2011, với chủ đề:
“Mừng Đảng, mừng xuân, mừng ngày Thầy thuốc Việt nam 27/02 và chào mừng thành công Đại hội XI của Đảng”


Đợt 2: Từ tháng 7/2011 đến hết tháng 12/2011, với chủ đề:
“Thi đua góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 và hoàn thiện công tác chuẩn bị, tiến đến tổ chức Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Bệnh viện GTVT Tháp Chàm”


* Cụ thể nội dung thực hiện như sau:

1. Đợt 1: Thời gian từ tháng 01/2011 đến tháng 6/2011

- Trong tháng 01/2011 các khoa phòng phổ biến, thảo luận và đăng ký thi đua cả năm, hạn nộp ngày 31/01/2011. (Theo mẫu)

- Sơ kết và phát động phong trào thi đua đợt 2 trong Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm. Các khoa phòng tổ chức họp sơ kết trước, đề nghị khen thưởng có biên bản gởi về phòng TC-HC.

2. Đợt 2: Thời gian từ tháng 7/2011 đến tháng 12/2011

- Tổ chức Tổng kết vào Hội nghị Tổng kết năm.

* Gợi ý đăng ký:

- Thi đua hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2011.

- Nâng cao chất lượng trong công tác khám chữa bệnh.

- Đăng ký và tiến hành các đề tài nghiên cứu khoa học.

- Cải tiến kỹ thuật trong công tác khám chữa bệnh.

- Viết các tài liệu học tập, nghiên cứu, phổ biến kiến thức y khoa.

- Tìm hiểu và viết bài về Bệnh viện nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Bệnh viện.

- Tham gia các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao tại đơn vị, ngành và địa phương.

- Đăng ký học nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ… theo quy định.

- Hợp tác các đơn vị y tế trong và ngoài ngành.

- Tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Phát động phong trào vệ sinh ngoại cảnh, trồng cây xanh xung quanh Bệnh viện.
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tôn Kinh Thi
TM. BCH CÔNG ĐOÀN
CHỦ TỊCH

Võ Thanh Tùng

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết