Diễn đàn Bệnh viện Giao thông Vận tải Tháp Chàm

Nơi trao đổi, thảo luận cho các thành viên trong và ngoài bệnh viện


You are not connected. Please login or register

QUY CHẾ BAN NỮ CÔNG

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 QUY CHẾ BAN NỮ CÔNG on Fri Jan 21, 2011 9:30 am

Thanh Tung

avatar
Thành viên hoạt động
Thành viên hoạt động
CÔNG ĐOÀN CỤC Y TẾ GTVT
CÔNG ĐOÀN BỆNH VIỆN GTVT
THÁP CHÀM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: /QC-BNC
Phan Rang-Tháp Chàm, ngày tháng 01 năm 2011

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN NỮ CÔNG CÔNG
BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI THÁP CHÀM
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-CĐ ngày 01 tháng 01 năm 2011 của Chủ tịch Công đoàn)

CHƯƠNG I
TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN NỮ CÔNGĐiều 1. BNC có trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch công tác vận động nữ CB-VC trình BCH Công đoàn; Tổ chức triển khai chương trình, kế hoạch công tác đã được BCH Công đoàn thông qua.


Điều 2. BNC có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với nữ CB-VC trong Bệnh viện.


Điều 3. Nắm tâm tư, nguyện vọng của nữ CB-VC để đề xuất kiến nghị kịp thời lên BCH Công đoàn và Chính quyền để có biện pháp giải quyết, nhằm chăn lo, bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp của nữ CB-VC.


Điều 4. Trực tiếp hướng dẫn nữ CB-VC hoạt động theo đúng chức năng và nhiệm vụ của BNC. Có trách nhiệm cùng BCH Công đoàn tổ chức hướng dẫn chỉ đạo đoàn viên nữ trong Bệnh viện thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Công đoàn và Bệnh viện.


Điều 5. Tổ chức sơ kết ,tổng kết hoạt động công tác nữ công theo qui định.


Điều 6. Được tham dự các buổi họp do BNC cấp trên tổ chức.


Điều 7. Được thay mặt BCH Công đoàn làm việc với chuyên môn Bệnh viện để giải quyết các vấn đề có liên quan đến nữ CB-VC.

CHƯƠNG II
TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA UỶ VIÊN BAN NỮ CÔNGĐiều 8. Uỷ viên Ban Nữ công chịu trách nhiệm phụ trách chỉ đạo hoạt động của tổ nữ công ; Phải tham gia đầy đủ các kỳ họp của BCH Công đoàn, tích cực tham gia ý kiến xây dựng nội dung chương trình công tác nữ công của nhà Bệnh viện;


Điều 9. Uỷ viên Ban Nữ công được đề xuất các ý kiến về những vấn đề có liên quan đến nữ CB-VC lên BCH Công đoàn, Bệnh viện theo quy định của Luật công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam


Điều 10. Uỷ viên Ban Nữ công được cung cấp các tài liệu, thông tin cần thiết phục vụ cho công tác nữ công theo điều kiện của Công đoàn Bệnh viện.


CHƯƠNG III
NGUYÊN TẮC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆCĐiều 11
. BNC làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Mọi hoạt động của BNC đều được tiến hành công khai, dân chủ, kế hoạch hoạt động của BNC được thảo luận và quyết định theo đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức. Uỷ viên BNC phải hoàn thành nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước BCH Công đoàn.


Điều 12. BNC họp mỗi tháng 1lần (lồng vào nội dung sinh hoạt chung của Công đoàn) Uỷ viên BNC có trách nhiệm triển khai công tác tới thành viên trong tổ nữ công công đoàn. Biên bản sinh hoạt tổ nữ công được ghi chép đầy đủ hàng tháng theo quy định.


Điều 13. BNC phải duy trì đầy đủ các buổi sinh hoạt định kỳ, chú trọng tổ chức sinh hoạt nhân ngày kỷ niệm riêng của nữ giới.


CHƯƠNG IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆNĐiều 14. BNC Công đoàn Bệnh viện có trách nhiệm thực hiện theo quy chế này.


Điều 15. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết nhiệm kỳ của công đoàn.


TM. BCH CÔNG ĐOÀN
CHỦ TỊCH
TM. BAN NỮ CÔNG
TRƯỞNG BAN

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết